• Het dieetprogramma dat motiveert!

    Mastery Fit - Bedrijfsdiëtist

Wie verzuimen meer? Mannen of vrouwen?

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland bedroeg 4% in 2017/2018. Vrouwen verzuimden in dat jaar gemiddeld iets meer dan mannen: gemiddeld 4,8 dagen per 100 werkdagen in een jaar tegen 3,3 dagen door mannen. Vrouwen verzuimen wat vaker en langer.

Ziekteverzuim en de leeftijd

In 2017/2018 steeg het gemiddelde ziekteverzuim percentage met de leeftijd. Oudere werknemers verzuimen wat vaker en wat langer. Na het 60e levensjaar neemt dit weer af.

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info

Mastery Fit - Bedrijfsdiëtist
  • Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.